12. 5. 2021

Pomáháme, kde je potřeba

Naše společnost pomáhá potřebným v mnoha životních situacích. Komu jsme pomohli tentokrát?

Jako firma cítíme zodpovědnost nejen za své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, ale také obecně za společnost, ve které žijeme. Aktuálně jsme se zaměřili na pomoc seniorům a stali se jedním ze sponzorů automobilu pro Domov Laguna Psáry. Jeho ředitel Jakub Adámek nám objasnil, proč je naše finanční pomoc tak vítaná:

„Z prostředků, které máme na provoz pečovatelské služby od našeho zřizovatele a od státu, hradíme mzdy zaměstnanců a běžné provozní výdaje, jako jsou pohonné hmoty. Již nám ale nezbývají finance na další nutné výdaje, jakým je například pořízení nového auta, se kterým vyjíždíme za seniory. V Domově Laguna Psáry máme čtyři pečovatelky, které každý den vyráží do terénu. Zabezpečujeme služby v regionu Jesenice, Kamenice, Jílové u Prahy a obec Jílovská. Pečovatelky vozí seniorům obědy, pomáhají s běžnou hygienou, nákupy, cestou k lékaři či na úřad. Aktuálně jezdíme pomáhat až 110 seniorům.“

Jsme rádi, že můžeme touto cestou pomoct seniorům k lepšímu a kvalitnějšímu životu!