10. 2. 2021

Úspěšně jsme zvládli audit IFS 2021

Každý rok musíme splnit náročné požadavky auditu IFS. Získaný certifikát je hodnocením kvality firmy a dostanou ho jen ti nejlepší.

Certifikát IFS Logistics je určen společnostem, které pracují se zabalenými potravinářskými produkty a řeší jejich uskladnění, přepravu a distribuci.
 
Abychom certifikaci IFS získali, museli jsme splnit celou řadu podmínek.

Auditoři prověřují všechny záležitosti společnosti, mezi které patří struktura, fungování managementu, provádění vlastní politiky jakosti společnosti, každoroční cíle jakosti, výsledky interního auditu, zajištění školení zaměstnanců, způsob nakládání s potravinami, sanitační řád, provozní řád či hygienické minimum. Součásti je i kontrola vah a teplotních čidel. Do auditu je rovněž zahrnuto vyhodnocování dodavatelů a odběratelů.

Další oblastí při certifikaci IFS logistic jsou plánované opravy a přestavby. Kontrola ověřuje, zda se evidují všechny zákonné povinnosti, které vyplývají z pravidelných kontrol BOZP, PO. Velký důraz je kladen na obranu potravin, který zabezpečuje závod proti nepovolaným osobám. Pečlivě se prověřuje také systém proti falšování potravin. Ověřují se postupy pracovníků (jak a co dělají), kontrolují se všechny stanovené postupy a proškolení zaměstnanců. 

Uf, věřte, že je toho ještě daleko, daleko víc, a asi chápete, kolik lidí musí pracovat na 110 %, aby bylo vše v pořádku. Právě kvůli náročnosti jsme na tento certifikát velice pyšní. Je to jeden z důkazů, že to děláme dobře!