Ochrana
osobních údajů

Tyto dokumenty obsahují základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Byly připraveny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů

Více informací

Informace o zpracování osobních údajů - kamerové systémy

Více informací

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Více informací